Dobrodošli na online portal za korisnike VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD !

VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD kao moderna kompanija uvodi nove tehnologije. Shodno tome, kreirali smo poseban elektronski servis dostupan putem Interneta 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.

Ovaj sistem je napravljen kako biste brže i lakše došli do potrebnih informacija o Vašem ugovoru, stanju duga, uplatama, planu otplate, konto karticama...

Ukoliko želite da koristite ovaj sistem, potrebno je da se registrujete.

Fizička lica:

  • Preuzmite formular ovde ili u filijali VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD
  • Popunjen i potpisan formular predajte lično u filijali, uz ličnu kartu / pasoš na uvid
  • Dobićete pristupne parametre za prvo logovanje na portalPravna lica:

  • Preuzmite formular ovde ili u filijali VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD
  • Popunjen i overen formular predajte lično u filijali ili ga dostavite poštom uz kopiju aktuelnog OP obrasca
  • VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD će vam dostaviti pristupne parametre za prvo logovanje na portal


Ukoliko ste dobili pristupne parametre za prvo logovanje, možete da nastavite sa registracijom, nakon čega ćete kreirati svoje korisničko ime i lozinku ovde:

Registracija

Prijava

Korisničko ime:
Lozinka:
Zaboravljena lozinka?